Fedoras btrfs-planer krossade

Planerna på att använda filsystemet btrfs till Fedora 16 går i kras. Alla nödvändiga verktyg är inte klara.

Bristen på filsystem som klarar av att hantera riktigt stora datamängder är i stort sett den enda bromsklossen som hindrar systemadministratörer från att kasta ut Unix till fördel för Linux.

Oracle-utvecklade filsystemet btrfs ska täppa igen det svarta hålet och var planerat att användas i Linuxdistributionen Fedora 16 som standardfilsystem.

Nu meddelar utvecklarna att där fortfarande finns nödvändiga verktyg som inte är färdiga och skjuter därmed btrfs på framtiden.

Problemet handlar om verktyget fsck (file check) som i dagsläget bara klarar av att diagnostisera fel i btrfs men inte fixa dem.

Du kan fortfarande välja btrfs om du installerar manuellt från dvd-skivan. Tanken att använda btrfs som standard var att filsystemet skulle användas även på live-skivorna och helt ersätta det nuvarande filsystemet ext3.

Första alfa-versionen av Fedora 16 ska komma i nästa vecka den 16:e augusti. Betan är planerad till den 20:e september och släppet av Fedora 16 blir förhoppningsvis den 25:e oktober.

Annonser

Tätare Windows-integration i Samba 3.6

Samba är öppen mjukvara och används för att från öppna plattformar som Linux, Solaris och bsd komma åt utdelade resurser i ett Windows-nätverk.

Nu släpps Samba 3.6 som får ännu tätare integration med Windows Server, bland annat i form av fullt stöd för Microsofts filöverföringsprotokoll smb2. Smb2 ger användaren betydligt snabbare filöverföringar. Stödet för smb2 är inget nytt men det är första gången utvecklarna bakom Samba går ut och säger att protokollet är fullt implementerat. Alla funktioner du hittar i Windows ska finns där förutom möjligheten att förändra användarnas diskkvoter via verktyget Windows quota management tools.

Säkerheten i Samba 3.6 har också förbättrats. Gamla autencieringsfunktionen NT Lan Manager, eller ntlm, är avaktiverad från start. Istället används den senare och säkrare versionen ntlm2. Det äldre stödet går däremot att återaktivera via en kommandoparameter om det behövs eller skriva in ”client ntlmv2 auth = no” i konfigurationsfilen smb.conf.

Subsystemet för utskrifter har också gjorts om. Koden har rensats upp och gjorts mer generell. Systemet för utskrifter ska numera ligga närmare Microsofts specifikation, kodduplicering har minimerats och det ska vara enklare att testa koden.

Systemet som talar om vilka Windows-id som är kopplade till vilka *nix-id har också förbättrats. Konfigureringen ska vara enklare och ge administratören mer flexibilitet.

Ytterligare en förbättring är ”Endpoint Mapper” som fungerar som en form av uppslagning av vilka tjänster som finns bakom vilka tcp-portar på servern. Koden är avaktiverad från start men kan aktiveras genom att skriva ”rpc_server:epmapper = daemon” i filen smb.conf.

Samba 3.6 får också stöd för diskkvoter hos monterade nfs-filsystem som vidareexportats som samba-resurser.

Samba 3.6 kan laddas hem från Sambas sajt.

Nu följer väntan på Samba 4.0 som tar över ännu fler av Windows Servers funktioner. Samba 4.0 ska bli en fullständig ersättare till Microsofts katalogtjänst Active Directory. Inget datum är satt för när Samba 4.0 kan komma släppas men det är inte omöjligt att det kan bli redan nästa år.

Linux kernel 3.0

Torsdag, 21 juli, satte Linus Torvalds en andel i hjärtat av den ”bignum dagar” för 2.6-kärnan och tog wraps av Linux 3.0. Även om inte ett stort steg från 2.6.39, behöver släppa några förändringar värda eyeballing.

Som nämndes i början av cykeln för denna kärna är 3,0 milstolpe inte om stora nya funktioner i Linux-kärnan. Istället var den version bump om att få bli av med den allt större delversionsnummer (som ”2.6.39.x”) och att erkänna kärnans 20-årsjubileum i år. Också eftersom röster i Linus huvud sa till honom att det var dags för en version bula. Tur att Linus lyssnar på röster, va?

Nu när vi har fått den stora disclaimer ur vägen har det skett ett antal förändringar i Linux 3,0 värt att notera om du är intresserad av Linux. Om du har läst så här långt, jag gissar att du är.
Linux 3.0 Får Xen dom0 Support

Komma Xen ”till” Linux-kärnan har en långvariga historia. Men bra saker kommer till alla de som väntar – och jobbar hårt för att samordna med kernel utvecklare. Det är lång väg att säga att Linux 3.0 nu har Xen dom0 stöd. Konrad Rzeszutek Wilk noterar att det fortfarande finns arbete att göra på några områden, men ”de flesta behov kommer att tillgodoses av 3,0 kärnan.”

Vad innebär dom0 stöd? I grunden betyder det att Linux kommer att kunna användas som värd kärna för Xen. Nu är det varit fallet i många år – men det krävs Patcha kärnan, i stället för beståndet stöd i kärnan. Med 3.0 och stöd för dom0 helt integrerade, det betyder att dagarna för att behöva köra en patchad kärna eller säljare behöva lägga till (och bibehålla) patchar för Xen är mot sitt slut.

Xen Wikin har en längre och mer ingående diskussion om dom0 för folk som verkligen vill gräva i.
Vissa btrfs Förbättringar

Det borde inte vara förvånande att btrfs är att få lite kärlek i 3,0 också. I 3,0 blir btrfs automatisk defragmentering. Det ger också ”skura” till filsystemet, som kontrollerar integriteten hos data i filsystemet, och snabbar upp filer skapas och tas bort.

Med tanke på att användarna kommer att få btrfs som standard i Fedora 16, som vi ser btrfs få massor av uppmärksamhet. Leta efter en btrfs tutorial på Linux.com mycket snart.
Andra förändringar i 3,0

Den 3,0 kärnan har nu stöd för en CPU funktion som kallas Supervisor läge Execution Protection (SMEP) för att förhindra kärnan från att utföra användar-utrymme kod oavsiktligt eller uppsåtligt.

Naturligtvis här utgåvan inkluderar även den vanliga kavalkad av nya drivrutiner, förbättringar av befintliga drivrutiner och förbättringar för olika arkitekturer.
Linux Nästa?

Framöver kommer nästa kärnan vara 3,1 i stället för 3.0.1 – det stabila lag som får nästa siffra. Linus säger att han hoppas på en lugn samman fönster här, eftersom schemat för denna utgåva kastades ut på grund av ”en del oro RCU kod.

Massor av smarta nya funktioner och förändringar i 3,0, men inget stort. Så 3,0 är bara en annan kärna, men sedan igen är det lämpligt att erkänna att detta är en milstolpe också. Vi närmar oss 20 år av Linux, och med tanke på den inverkan som Linus ”hobby”-projektet har haft på världen, det är bara rättvist att kärnan får en stor version bump för sin födelsedag.

Källa: Linux.com

Fedora 16 ger Unix en match

Filsystem för riktigt stora diskvolymer har varit Linux akilleshäl. Fedora 16 ändrar på det.

Jämför en Linuxdistribution med ett Unix-system som Solaris, Aix eller HP-UX och det är på filsystemssidan som Linux ofta fått ordentligt med stryk.

Filsystemet btrfs som är under utveckling kommer däremot ändra på det. Btrfs klarar av att hantera väldigt stora diskvolymer (tänk petabyte) och har funktioner som du hittar i Unix-filsystem som zfs och advfs.

Btrfs har funnits i Linuxdistributionen Fedora ett bra tag och går även att ange vid installation om så önskas men från och med Fedora 16 kan filsystemet bli standard.

Utvecklarna bakom Fedora 16 är i full färd med att sätta upp att-göra-listan för vad som krävs för att ta btrfs den sista biten.

Bland annat måste diskverktyget fsck för btrfs testas ordentligt. Systemstarten Grub bör också uppdateras till Grub 2 som klarar av att starta Linuxkärnan från ett btrfs-filsystem. Utvecklar har också flaggat för att de grafiska administrativa verktygen bör hantera btrfs.

Fördelar med btrfs jämfört med tidigare filsystem är att btrfs har inbyggt stöd för volymhantering och mjukvaruraid. Btrfs klarar också av att ta ögonblicksbilder på ett filsystem vilket snabbar upp backuptagning avsevärt. Det blir även enklare att backa tillbaka till senast fungerande version om systemet skulle bli hackat.

Om allt går enligt planerna kommer Fedora 16 med btrfs som standard att släppas den 25:e oktober.

Uppdatering av Fedora

När du har installerat ditt Fedora system, Så kan det hända att uppdateraren inte fungerar kommer upp felmedelande trots att din uppkoppling fungerar.
Då gör du i stället så att du staratar upp din Terminal och gör följande

Du måste vara Administratör (root) för att göra detta så det första blir att ändra så du är administratör med följande kommando

su –

och skriver in lösenordet du ar angivit för administratörs kontot
sen skriver du följande

yum install update

sen trycker du på enter och så far det en massa text i terminalen, Du kan få förfrågning om uppdatera något svara med y sen enter bara

sen ska du installera det senaste med kommandot

yum y-install update

Sen måste ni starta om datorn

Nytt filsystem i Fedora 16

Enligt ett förslag till Fedora 16 ska Btrfs vara standardfilsystemet för nya installationer. Förslaget har godkänts av Fedoras utvecklingskommité, som kallas Fedora Engineering Steering Committee. Enligt uppgift ska bytet från nuvarande standardfilsystemet Ext4 till Btrfs vara ”ett enkelt byte”, vilket innebär att användarna inte kommer att påtvingas Btrfs funktioner.

Filsystemet Btrfs främsta fördelar är stödet för funktioner som inte finns i andra filsystem, så som checksummor och ögonblicksbilder (snapshot). Det förstnämnda ger användare en bättre dataintegritet medan så kallade snapshots tillåter användaren att ta en ögonblicksbild av systemet innan potentiellt skadliga uppgifter körs, så som en systemuppdatering. Går något fel är det möjligt att göra en rollback till positionen där ögonblicksbilden tog. Dessutom ska Btrfs be bättre volymhantering och RAID-stöd.

Fedora 16 är planerad till slutet av oktober eller början av november. Utvecklingen och testningen görs med Btrfs som standardfilsystem. Skulle något problem uppstå under testningen kommer bytet av filsystem skutas upp till Fedora 17.

Om Fedora 16 får Btrfs som standardfilsystem blir det mest troligtvis den första distributionen som använder filsystemet i stor skala. Btrfs stöds sedan en tid i bland annat Ubuntu som ett experimentellt filsystem. Det finns trots allt ingen stabil version av Btrfs i skrivande stund.

Ett byte till Btrfs kan också medföra ett byte till Grub 2 i Fedora 16, då Grub-föregångaren Legacy saknar stöd för Btrfs. Vid uppgradering från Fedora 15 till 16 kan det bli så att Ext4 behålls som filsystem.

CentOS/RHEL/Fedora Portalen är för Svenska användare av CentOS/RHEL/Fedora