Spel i Fedora

Fedora projektet har spel till Fedora via Fedoras hemsida har du ett antal spel att välja på

Spelen finner ni här

Annonser

Nytt filsystem i Fedora 16

Enligt ett förslag till Fedora 16 ska Btrfs vara standardfilsystemet för nya installationer. Förslaget har godkänts av Fedoras utvecklingskommité, som kallas Fedora Engineering Steering Committee. Enligt uppgift ska bytet från nuvarande standardfilsystemet Ext4 till Btrfs vara ”ett enkelt byte”, vilket innebär att användarna inte kommer att påtvingas Btrfs funktioner.

Filsystemet Btrfs främsta fördelar är stödet för funktioner som inte finns i andra filsystem, så som checksummor och ögonblicksbilder (snapshot). Det förstnämnda ger användare en bättre dataintegritet medan så kallade snapshots tillåter användaren att ta en ögonblicksbild av systemet innan potentiellt skadliga uppgifter körs, så som en systemuppdatering. Går något fel är det möjligt att göra en rollback till positionen där ögonblicksbilden tog. Dessutom ska Btrfs be bättre volymhantering och RAID-stöd.

Fedora 16 är planerad till slutet av oktober eller början av november. Utvecklingen och testningen görs med Btrfs som standardfilsystem. Skulle något problem uppstå under testningen kommer bytet av filsystem skutas upp till Fedora 17.

Om Fedora 16 får Btrfs som standardfilsystem blir det mest troligtvis den första distributionen som använder filsystemet i stor skala. Btrfs stöds sedan en tid i bland annat Ubuntu som ett experimentellt filsystem. Det finns trots allt ingen stabil version av Btrfs i skrivande stund.

Ett byte till Btrfs kan också medföra ett byte till Grub 2 i Fedora 16, då Grub-föregångaren Legacy saknar stöd för Btrfs. Vid uppgradering från Fedora 15 till 16 kan det bli så att Ext4 behålls som filsystem.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.